Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of diefstal en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Ben je aanvullend verzekerd voor Beperkt Casco of Volledig Casco? En is je motor bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud en ben je eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een afschrijvingsregeling. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco of Volledig Casco ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco (of Volledig Casco) ben je verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuze: schade aan eigen motor

Met Volledig Casco ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat je met je motor ergens tegenaan rijdt.

Keuze: pechhulp

Ben je Volledig Casco verzekerd en valt je Motor in Nederland of in het buitenland uit door pech (mechanisch defect)? Dan betalen wij bepaalde kosten. Lees verder

Extra informatie

Bij pech vergoeden wij de kosten van: • Transport van de motor en bagage naar de dichtstbijzijnde garage. • Het verzenden van onderdelen naar Nederland als daardoor de motor binnen 4 dagen kan worden gerepareerd. • Transport van de motor, aanhanger en bagage naar Nederland als de motor niet binnen twee dagen kan worden gerepareerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kan voor de volgende aanvullende dekkingen kiezen: Ongevallenverzekering opzittenden, Schadeverzekering opzittenden en Verhaalsbijstand. Hier zijn aparte Verzekeringskaarten voor.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt er geen eigen risico, voor Beperkt Casco en Volledig Casco wel. Het standaard eigen risico daarvoor is € 100. Kies je voor Volledig Casco en is de bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar als de schade ontstaat, dan verhogen we je eigen risico met € 50.

Extra informatie

Je hebt dit extra eigen risico niet als de schade is ontstaan door: storm, natuurrampen, brand, aanrijding met vogels en loslopende dieren, hagel, diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of poging hiertoe, relletjes of vervoer van de motor per boot, trein of vliegtuig.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept ben je niet verzekerd. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Dit geldt tot je het maximum van 9 schadevrije jaren hebt bereikt. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering na één maand opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/