Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto of motor die je niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere berging en vervoer van je oldtimer naar een reparateur of je woonadres bij een ongeluk of diefstal.

Reparatie

Bij de dekking Brand/Diefstal of Volledig Casco kies je zelf wie de schade repareert.

Keuze: diefstal of total loss

Met Brand/Diefstal ben je verzekerd voor schade oorzaken zoals brand, explosie, blikseminslag, diefstal, inbraak, joyriding, of poging hiertoe. Is je oldtimer gestolen of total loss? Dan vergoeden wij de waarde die de oldtimer had vlak vóór de schade onder aftrek van de waarde van de restanten.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Brand/Diefstal ben je verzekerd voor schade oorzaken zoals brand, explosie, blikseminslag, diefstal, inbraak, joyriding, of poging hiertoe. Deze aanvullende verzekering vergoedt geen schade veroorzaakt door de natuur.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd onder de aanvullende verzekeringen Brand/Diefstal en Volledig Casco.

Keuze: ruitschade

Als je kiest voor de Volledig Cascoverzekering, dan is ruitbreuk verzekerd. Je hebt geen eigen risico als er sprake is van een ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Kies je voor de Volledig Cascoverzekering? Dan ben je, naast brand/diefstalschade, verzekerd voor schade ontstaan door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat je met de oldtimer ergens tegenaan rijdt.

Keuze: pechhulp

Kies je voor de Volledig Cascoverzekering en valt je oldtimer buiten Nederland uit door pech (mechanisch defect)? Dan betalen wij bepaalde kosten.

Extra informatie

Wat wij vergoeden kun je lezen in onze voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of schade tijdens rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd.

Ook niet verzekerd

Ook schade terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert, is niet verzekerd. Ook krijg je geen schadevergoeding als je de oldtimer dagelijks gebruikt of voor andere doeleinden (bijv. verhuur of vervoer tegen betaling) dan voor uitsluitend recreatief/particulier gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij het sluiten van deze verzekering geef je het aantal kilometers per jaar op dat je ongeveer rijdt. Als je meer kilometers hebt gereden dan passen wij het aantal kilometers en de premie op je polisblad aan. Indien nodig met terugwerkende kracht. Ook moet je een extra premietoeslag betalen.

Extra informatie

Kom je boven de 7.500 km per verzekeringsjaar? Dan beslissen wij of je de verzekering bij ons kunt voortzetten.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt er geen eigen risico, voor de brand- en diefstal­verzekering en Volledig Casco wel. Het standaard eigen risico is € 136.

Extra informatie

Als de bestuurder op het moment van het ontstaan van de schade jonger is dan 24 jaar, geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van € 75 voor de vier- of meerwielige voertuigen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.