Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of diefstal en noodreparaties.

Keuze: diefstal of total loss

Ben je aanvullend verzekerd voor Beperkt Casco of Volledig Casco? En is je motor bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud en ben je eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een afschrijvingsregeling. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco of Volledig Casco ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco (of Volledig Casco) ben je verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuze: schade aan eigen motor

Met Volledig Casco ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor ontstaan door elke plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat je met je motor ergens tegenaan rijdt.

Pechhulp

Valt je Motor in Nederland (buiten je woonplaats) of in Europa uit door pech (mechanisch defect)? Dan betalen wij bepaalde kosten.

Extra informatie

Wat wij vergoeden in geval van pech kun je lezen in onze voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kan voor de volgende aanvullende dekkingen kiezen: Ongevallenverzekering Opzittenden en Verhaalsbijstand. Hier zijn aparte Verzekeringskaarten voor.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt er geen eigen risico, voor Beperkt Casco en Volledig Casco wel. Het standaard eigen risico daarvoor is € 90 per gebeurtenis. Is de bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar als de schade ontstaat, dan verhogen we je eigen risico met € 45 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.