Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Reaal Uitvaartverzekering verzeker je je tegen de kosten van een uitvaart. Deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen je nabestaanden (een deel van) de uitvaart betalen.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden. Bij afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag dit is. Daarbij is het van belang rekening te houden met de uitvaartwensen. De nabestaanden kunnen met dit bedrag de uitvaart naar die wensen invullen.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag wordt niet geïndexeerd. Controleer regelmatig of de verzekering nog past bij je wensen. Je kunt de verzekering afsluiten met een onafhankelijk adviseur of doe de Uitvaartcheck op de website van Reaal.

Wie is verzekerd?

Je verzekert een bedrag voor de uitvaart van jezelf en/of je partner en/of je kinderen. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar.

Extra informatie

Je kunt ook iemand anders dan je partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar kunnen worden meeverzekerd (Kinderdekking).

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij overlijden voordat de verzekering is begonnen, als de verzekerde deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen, als iemand die belang heeft bij de uitkering betrokken is bij het overlijden.

Extra informatie

Ook kunnen wij de uitkering verlagen of weigeren als er onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, bijvoorbeeld over de gezondheid. Dit kunnen wij ook wanneer niet alle premies volledig zijn betaald, of in geval van zelfdoding binnen twee jaar na afsluiten van de verzekering. Zie hierover in de polisvoorwaarden.

Waar moet ik op letten?

De verzekering wordt alleen aangeboden aan bestaande klanten van Reaal, waaronder ook de klanten die verzekerd zijn bij een verzekeraar die door Reaal is overgenomen. Het verzekerd bedrag wordt niet geïndexeerd. Controleer regelmatig of de verzekering nog past bij je wensen. Je kunt dit doen met je adviseur of doe de Uitvaartcheck op onze website.

Extra informatie

Als de verzekerde terminaal ziek is, kun je een voorschot op de uitkering vragen. Hiervoor moet eerst een medische beoordeling plaatsvinden. Het voorschot bedraagt maximaal € 5.000,-. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. Het voorschot kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor hulp aan nabestaanden bij het verwerken van het verlies of bij ondersteuning bij het afhandelen van (financiële) zaken.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een aanvullend medisch onderzoek nodig. De antwoorden die je geeft bij het invullen van de gezondheidsverklaring kunnen van invloed zijn op de hoogte van de premie of kunnen ertoe leiden dat je de verzekering niet kunt afsluiten.

Extra informatie

Of een aanvullend medisch onderzoek nodig is, hangt af van wat de verzekerde invult op de gezondheidsverklaring.
Ook bij een verhoging van het verzekerd bedrag zullen soms vragen over de gezondheid ingevuld moeten worden en de antwoorden kunnen ertoe leiden dat de verhoging van het verzekerd bedrag niet kan worden afgesloten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. De hoogte van de premie hangt ook af van de hoogte van het verzekerd bedrag en je leeftijd.

Extra informatie

De maximale premie duur is 40 jaar. Je kunt deze verzekering ook tegen een eenmalige premie (koopsom) afsluiten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum op het polisblad. Ook nog steeds als je klaar ben met premie betalen. De verzekering eindigt als de uitkering is gedaan bij overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als je de verzekering wilt stoppen dan heb je twee mogelijkheden. Als de verzekering waarde heeft kun je de verzekering afkopen. Wij keren dan een bedrag uit. Ook kun je de verzekering premievrij maken. Dan blijft er een bedrag gereserveerd voor je uitvaart.

Extra informatie

Je hebt de mogelijkheid om het verzekerd bedrag zelf aan te passen in verband met de kostenstijging van een uitvaart. Bijvoorbeeld door inflatie. Wij verhogen dan de premie en hiermee het verzekerd bedrag.