Reaal Ondernemers AOV Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met de Reaal Ondernemers AOV verzeker je een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

De Reaal Ondernemers AOV keert uit als je arbeidsongeschikt bent. Dit gebeurt op basis van een afgesproken bedrag, ook als je inkomen bij arbeidsongeschiktheid niet daalt.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor (startende) ondernemers, zelfstandigen zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaars en directeur-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het bedrag dat je hebt verzekerd.

Extra informatie

Je verzekert een bedrag per jaar. Dit noemen we de verzekerde jaarrente.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door ziekte of een ongeval en je daardoor beperkt bent in het uitvoeren van (beroeps-)werkzaamheden.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

We beoordelen of je door arbeidsongeschiktheid je eigen beroep (gedeeltelijk) niet meer kunt uitoefenen. Je kunt ook kiezen voor een variant waarbij we beoordelen of je (gedeeltelijk) geen passende werkzaamheden kunt uitvoeren. Deze variant heeft een lagere premie.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

Je krijgt van ons een uitkering als je minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt er ook voor kiezen die grens bij 45%, 55%, 65% of zelfs bij 80% te leggen. Bij een hoger percentage betaal je minder premie.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid. Als je de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden beschrijven wij alle situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren.
icon_let-op

Let op

Als je zelf de premie voor je AOV betaalt dan kun je die aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij arbeidsongeschiktheid houdt Reaal de wettelijke heffingen in op je uitkering.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Met het preventieprogramma Lijfwacht ondersteunen we je om gezond en veerkrachtig aan het werk te blijven. Wanneer je toch arbeidsongeschikt raakt, krijg je deskundige en persoonlijke begeleiding voor een snel herstel.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag stellen wij een aantal vragen over je gezondheid. Als je gezondheid voor ons een te groot risico is, kunnen wij beperkende voorwaarden of een hogere premie voorstellen. In het uiterste geval kunnen wij je niet verzekeren.
icon_wachttijd

Wachttijd

Als je de verzekering afsluit, kies je zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Dit noemen wij de 'wachttijd' of 'eigenrisicotermijn'. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit een eigenrisicotermijn van 1, 3, 6, 12 of 24 maanden.
icon_looptijd

Looptijd

De verzekering sluit je af tot een bepaalde leeftijd: de eindleeftijd. Dat is bijvoorbeeld de leeftijd waarop je met pensioen wilt gaan.

Extra informatie

Je kunt elke eindleeftijd tussen 55 en 67 jaar kiezen. Voor sommige beroepen geldt een eindleeftijd van maximaal 60 jaar. Bij een hogere eindleeftijd is de premie hoger.
icon_stijging

Indexering

Je kunt de verzekerde jaarrente jaarlijks automatisch laten aanpassen met 2% of 3% Je kunt ook alleen bij arbeidsongeschiktheid de uitkering jaarlijks laten aanpassen met 2% of 3%. Als je kiest voor één van beide aanpassingen betaal je wel meer premie.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je sluit de verzekering af via een onafhankelijk adviseur. De verzekering gaat in op de datum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Misschien moet je verzekering dan aangepast worden. Na het eerste verzekeringsjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Je mag de verzekerde jaarrente elk jaar met maximaal 15% verhogen, zonder een gezondheidsverklaring. Je kunt de verzekerde jaarrente ook verlagen. Een verhoging of verlaging van de verzekerde jaarrente betekent dat de premie ook wijzigt.