Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren in je bedrijf en je woning. Ook tijdens transport. De dekking kan verschillen per verblijfplaats. Check je voorwaarden voor meer informatie hierover.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door een verzekerde. Er is dekking tijdens vervoer tussen je bedrijf, je woning, de bank en afnemer of leverancier.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd is geld dat in je bedrijf, bij je thuis of in de nachtkluis van de bank aanwezig is. Na sluitingstijd moet je het geld dan wel bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis (in je bedrijf). In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van personeel en klanten bij een overval of afpersing. Ook persoonlijke eigendommen van de verzekerde, gezinsleden of personeel bij een overval zijn gedekt.

Vals geld

Vals geld is tot een maximum van € 2.500 verzekerd.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat je per ongeluk hebt gekregen. Controleprocedures en voorschriften van bankinstellingen moeten zijn nageleefd.

Kosten voor vervanging

De kosten die je moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na inbraak met braakschade of afpersing met geweld is verzekerd tot maximaal € 1.000.

Keuze: Fraude

Je kan er voor kiezen om fraude door je personeel en anderen dan je personeel mee te verzekeren. Meer informatie over deze dekking lees je in de voorwaarden Fraudeverzekering voor ondernemers FVO08.

Wat is niet verzekerd?

  • Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld wordt niet door deze verzekering gedekt.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld zijn niet verzekerd.

Betaalautomaten

Schade met betrekking tot betaalautomaten is niet meeverzekerd.

Gesloten in bewaarneming

Als je een zogenaamde gesloten bewaarneming doet dan ben je hiervoor niet verzekerd. Bij een gesloten bewaarneming weet je niet wat er in bijvoorbeeld een envelop of pakje zit.

Vermogensdelict

Ben je op de hoogte van een poging tot of veroordeling voor een vermogensdelict van een van de verzekerden? Dan ben je niet verzekerd voor schade die door deze persoon wordt veroorzaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico op het onderdeel fraude van € 500.

Verplichtingen

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking in Nederland, tenzij anders is overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.