Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je extra verzekeren, zodat je geen of minder premie hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Voorlopige dekking

Als je deze verzekering aanvraagt, ben je na het ondertekenen van je gezondheidsverklaring al verzekerd tot de ingangsdatum van de verzekering. De voorlopige dekking is net zo groot als het aangevraagde bedrag met een maximum van € 250.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken) of bij fraude.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Wil je hier advies over, dan kun je een financieel adviseur inschakelen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een aanvullend medisch onderzoek nodig.

Extra informatie

Of een aanvullend medisch onderzoek nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag boven € 500.000 is altijd aanvullend medisch onderzoek nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie vooraf per maand via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden vóór de einddatum als een verzekerde overlijdt. Wij keren dan het verzekerd bedrag uit. Op de einddatum stopt de verzekering automatisch. De verzekering keert dan niet uit.

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum geldt een voorlopige dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen. Als je de verzekering stopt, dan krijg je geen uitkering. Als de verzekering wel bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering alleen wijzigen of stoppen als je daarvoor toestemming hebt van de geldverstrekker.