Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. Het verzekerd bedrag dat je maximaal kunt kiezen is € 500.000,-. We keren het bedrag in één keer uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken) of bij fraude.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Bij de ORV Start kun je geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor de verzekering zelf betalen. Wel kun je de verzekering eenvoudig stoppen als dat nodig is.

Geen voorlopige dekking

Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering, dus niet vanaf het moment van aanvragen.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Wil je hier advies over, dan kun je een financieel adviseur inschakelen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Het afsluiten van de verzekering is alleen mogelijk als wij de aanvraag automatisch kunnen beoordelen. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie vooraf per maand via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden vóór de einddatum als een verzekerde overlijdt. Wij keren dan het verzekerd bedrag uit. Op de einddatum stopt de verzekering automatisch. De verzekering keert dan niet uit.

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is geen voorlopige dekking mogelijk.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen. Als je de verzekering stopt, dan krijg je geen uitkering. Als de verzekering wel bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering alleen wijzigen of stoppen als je daarvoor toestemming hebt van de geldverstrekker.