Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

Bij diefstal van de vrachtwagen wordt de schade vergoed als de vrachtwagen goed beveiligd was.

Keuze: auto-electronica

Met de aanvullende verzekering Goederen van de chauffeur zijn zaken die zich in de cabine van je vrachtauto bevinden, verzekerd tot € 500. Je kunt dit verzekerde bedrag verhogen naar € 2.000. Geld, cheques, creditcards en sieraden zijn van deze dekking uitgesloten.

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en ingebouwde navgatieapparatuur.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Als je met je vrachtauto minder dan 20 keer per jaar gevaarlijke stoffen vervoert, kun je voor deze aanvullende dekking kiezen. Schade ontstaan door de gevaarlijke lading, waarvoor jij aansprakelijk bent, is dan gedekt tot een maximum van € 10.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Of je deze aanvullende dekking kunt afsluiten is afhankelijk van een aantal factoren die wij bij de aanvraag van de aanvullende dekking zullen beoordelen. Vervoer van chemicaliën of gas in alle denkbare vormen en het vervoer van springstoffen verzekeren wij niet.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Met de dekking Werkrisico verzeker je aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken die is veroorzaakt door materiaal dat vast zit aan je vrachtauto. Het kan gaan om laad-, los- of werkmateriaal.

Extra informatie

De basispremie voor Werkrisico geldt alleen voor de op en/of aan het motorvoertuig gemonteerde kleine laad en/of loswerktuigen tot maximaal € 50.000. Boven dit bedrag zijn de premie en voor­waarden op aanvraag.

Keuze: Ongevallenverzekeringen Inzittenden

De ongevallen­verzekering inzittenden keert eenmalig een vast bedrag uit als een inzittende overlijdt of blijvende invaliditeit raakt door een ongeval met jouw vrachtauto. Deze uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade en is ook onafhankelijk van wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen voor hoeveel je verzekerd bent: Combinatie 1: Overlijden € 5.000  Blijvend invalide € 20.000. Combinatie 2: Overlijden € 7.500 Blijvend invalide € 30.000. Combinatie 3: Overlijden € 10.000  Blijvend invalide € 40.000.

Keuze: Motorrijtuigen­rechtsbijstand

Soms kan een ongeluk in het verkeer met je vrachtauto reden zijn voor een conflict. Maar ook het onderhoud of het vervangen van de vrachtauto. Onze motorrijtuigen­rechtsbijstand­verzekering biedt juridische hulp bij dit soort conflicten.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde vrachtauto. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Laad- losmaterieel

Schade aan laad- en losmaterieel is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt minimaal een eigen risico van € 1.000. Voor Beperkt Casco is het eigen risico € 250 en voor Volledig Casco € 500. Als je ruitschade hebt, dan kun je kiezen voor herstel door een op het Internationaal Motorrijtuig­verzekeringsbewijs aangegeven glasherstelbedrijf. Dan vermindert je eigen risico.

Extra informatie

Als de bestuurder op het moment van het ontstaan van de schade 23 jaar of jonger is, dan geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van € 250,00.

Beveiliging

Voor de beveiliging van je vrachtwagen gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Als je ruitschade hebt, dan kun je kiezen voor herstel door een op het Internationaal Motorrijtuig­verzekeringsbewijs aangegeven glasherstelbedrijf. Dan vermindert je eigen risico.

Aanhanger/Oplegger Casco

het cascorisico van de Aanhanger/Oplegger is niet standaard meeverzekerd. Dit kun je wel meeverzekeren met de aanvullende dekking Aanhanger/Oplegger Casco.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/.