Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Werk- en Landbouwmaterieel­verzekering is er voor bedrijven die o.a. werken met de volgende machines:

Graafmachines, Pallettrucks, Grasmaaimachines, Laadkranen, Veegmachines, Vorkheftrucks, Materieel van Agrarische bedrijven (uitsluitend gebruik voor eigen bedrijf).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Bij de werk- en landbouwmaterieel­verzekering kun je kiezen uit aansprakelijkheid beperkt en aansprakelijkheid uitgebreid. Bij aansprakelijkheid beperkt verzeker je alleen het werkrisico. Aansprakelijkheid uitgebreid verzekert niet alleen het werkrisico, maar ook het verkeersrisico (WAM).

Extra informatie

Er gelden maximaal verzekerde bedragen. Deze staan in de voorwaarden.

Keuze: beperkt Casco

Met de Casco Brand, diefstal en storm dekking wordt schade uitsluitend vergoed als die het gevolg is van brand of ontploffing, blikseminslag, diefstal of vermissing en storm.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard biedt dekking voor schade die het gevolg is van brand of ontploffing, blikseminslag, diefstal of vermissing, storm en van buitenaf komende onheilen. Schade door eigen gebrek is niet verzekerd.

Keuze: casco Uitgebreid

Met Casco Uitgebreid bent je naast de dekking van Casco Standaard ook verzekerd voor van buiten komende oorzaken, inclusief eigen gebrek, als het verzekerde object jonger niet ouder is dan 5 jaar gerekend vanaf het bouwjaar.

Vervangend werkmaterieel

Als het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of onderhoud, is de dekking ook van kracht voor een vervangend, qua type en prijsklasse vergelijkbaar, object.

Keuze: Container Trailer

Voor containers en trailers die je eigendom zijn, kan je kiezen uit een casco beperkt dekking of de uitgebreidere casco standaard dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Je ben onder andere niet verzekerd voor: schade doordat het verzekerde object werd gebruikt voor andere doeleinden dan bij het sluiten van de verzekering. Schade door hei- en sloopwerk. Verhuur zonder machinist. Gebruik tijdens optochten. Schade ontstaan als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft terwijl dat wel verplicht is.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Niet verzekerd

Je bent niet verzekerd voor: schade aan vervoerde zaken, aanhangwagens, percelen grond. Schade geleden door de bestuurder die het ongeval veroorzaakte. Schade die ook door een andere verzekering is gedekt. Schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen. Schade van een niet bevoegde bestuurder.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van je werkmateriaal. Je kunt je premie verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico.

Afspraken

Voldoe je niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijg je een hoger eigen risico. Je moet aan onze preventie-eisen voldoen, zoals een door SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem.

Waar ben ik gedekt?

De verzekerings is geldig in Nederland, België en Luxemburg. Ook ben je verzekerd maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/.