Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is alleen bedoeld voor auto's met een cataloguswaarde van minimaal € 75.000. Met de Volledig Casco (allrisk) verzekering ben je verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA), voor diefstal, storm en brand (beperkt casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Extra informatie

Raak je bij het inparkeren per ongeluk een paaltje of beschadigt iemand anders je geparkeerde auto? Ook dan ben je verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met SOS International.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud en ben je eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. In de 25e t/m 60e maand geldt een afschrijvingsregeling. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Kies je echter niet voor een Schadegarant of Glasgarant herstelbedrijf of laat je de schade niet herstellen, dan is het eigen risico € 500.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je hebt geen eigen risico als de ruitschade wordt gerepareerd via een Glasgarant herstelbedrijf. Bij vervanging van de ruit betaal je € 75 als je dit door een Glasgarant herstelbedrijf laat doen.

Extra informatie

Je betaalt € 500 eigen risico bij reparatie of vervanging door een herstelbedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten of als je de schade niet laat herstellen.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in Nederland (maar buiten de eigen woonplaats) is standaard meeverzekerd voor auto's die niet ouder zijn dan 6 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je auto of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten.

Eigen risico

Als je naar een Schadegarant herstelbedrijf gaat, betaal je normaal gesproken geen eigen risico. Je hebt € 150 eigen risico bij diefstal of totaal verlies van de auto. Bij reparatie van de ruit door Glasgarant betaal je geen eigen risico. Bij ruitvervangen door Glasgarant betaal je € 75 eigen risico.

Extra informatie

Kies je niet voor een Schadegarant of Glasgarant herstelbedrijf of laat je de schade niet herstellen, dan is het eigen risico € 500.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/

Of neem contact op met de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.