Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Ben je Beperkt of Volledig Casco verzekerd en is je bromfiets gestolen? Dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de schade. Als je bromfiets total loss is door een verzekerde gebeurtenis, dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de schade, onder aftrek van de restanten.

Extra informatie

Met dagwaarde bedoelen wij de nieuwwaarde van je bromfiets met aftrek van een bedrag door waardevermindering. Waardevermindering ontstaat onder andere door slijtage, beschadiging en ouderdom. De dagwaarde wordt vastgesteld door een door ons aangestelde deskundige.

Keuze: schade door brand of natuur

Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen de schade aan je eigen bromfiets. Bijvoorbeeld als je bromfiets wordt gestolen of wordt getroffen door brand of hagel.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Met de aanvullende Volledig Cascoverzekering ben je niet alleen verzekerd voor schade aan je bromfiets door diefstal en natuur, maar ook voor elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk met je bromfiets ergens tegenaan rijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je Volledig Casco afgesloten en is de bestuurder jonger dan 24 jaar op het moment dat schade ontstaat? Dan wordt het op de polis vermelde eigen risico verhoogd met € 250.

Eigen risico

Je eigen risico hangt af van de cataloguswaarde van je bromfiets.

Extra informatie

€ 100 eigen risico bij een catalogus­waarde van € 0 tot € 3.000. € 200 eigen risico bij een catalogus­waarde van € 3.000 tot € 5.000 Kies je voor Volledig Casco? En is de bestuurder van je bromfiets jonger dan 24 jaar als de schade ontstaat? Dan verhogen we je standaard eigen risico met € 350 bij een catalogus­waarde van € 5.000 en meer.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept ben je niet verzekerd. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering na één maand opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/