Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Volledig Casco (allrisk) verzekering ben je verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA), voor diefstal, storm en brand (beperkt casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Extra informatie

Raak je bij het inparkeren per ongeluk een paaltje of beschadigt iemand anders je geparkeerde auto? Ook dan ben je verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met SOS International.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud en ben je eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een afschrijvingsregeling. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldoet.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Kies je voor een herstelbedrijf van Schadegarant, dan betaal je geen of minder eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de reparatiekosten via een Glasgarant herstelbedrijf. Bij vervanging van de ruit betaal je € 75 eigen risico bij een Glasgarant herstelbedrijf.

Extra informatie

Je betaalt € 500 eigen risico bij reparatie of vervanging door een herstelbedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten of als je de schade niet laat herstellen.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa.

Keuze: Verlengde nieuwwaarderegeling

Je kunt kiezen voor de verlengde nieuwwaarderegeling: Ben je de eerste eigenaar en is je auto minder dan 5 jaar oud? Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar de schade op basis van de nieuwwaarde. Bij schade tussen de 3 en 5 jaar geldt er een afschrijvingsregeling. Na 5 jaar gaan we uit van dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je auto of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten.

Eigen risico

Als je naar een Schadegarant herstelbedrijf gaat, betaal je geen eigen risico. Bij vervanging van de ruit betaal je € 75 eigen risico bij een Glasgarant herstelbedrijf. Kies je niet voor een herstelbedrijf van Schadegarant of Glasgarant, dan is het eigen risico € 500.

Extra informatie

In sommige situaties kunnen specifieke eigen risico's gelden. Bestuurders tot 24 jaar hebben standaard een extra eigen risico van € 75 bij Volledig casco.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering na één maand opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/