Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade. U heeft standaard een zeer ruime dekking tot een schadebedrag van € 2.500.000.

Extra informatie

Krijgt u (privé) bezoek en veroorzaakt u per ongeluk schade aan hun spullen? Dan is dat ook verzekerd als u daar niet aansprakelijk voor bent. Tot maximaal € 1.000. Dit geldt niet voor schade aan motorrijtuigen of rijwielen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor uzelf en uw gezinsleden. Ook huispersoneel (zoals een au pair of een huishoudelijke hulp) is beperkt verzekerd. De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.

Extra informatie

Gezinsleden zijn inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen tot 28 jaar en logees zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet bezitter en bewoner zijn van de woning.

Keuze: verhaalsbijstand

Als u letselschade heeft die u wilt verhalen, dan kan juridische hulp prettig zijn. Dat kunt u extra verzekeren. DAS verleent de juridische hulp.

Proceskosten

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij onder voorwaarden de proceskosten en de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Gehuurde spullen zijn niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is vaak wel verzekerd. Tot maximaal € 20.000 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de verzekering van de auto, motor of brommer.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd omdat u daarvoor meestal niet aansprakelijk bent. Ook spullen van een ander die u tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan is dit verzekerd, tenzij u de schade opzettelijk hebt veroorzaakt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft een verzekerd bedrag van € 2.500.000.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Extra informatie

Kiest u voor een verzekering zonder kinderen, en blijkt dat u die (later) wel heeft? Dan bent u toch verzekerd voor de schade die uw kinderen veroorzaken. Wel geldt er dan een eigen risico van € 160. Geef wijzigingen in uw gezinssituatie ook daarom meteen door.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt over de hele wereld. U dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wij verwachten onder andere van u dat als er iets verandert aan uw gezinssituatie dat u dit direct aan ons doorgeeft, dat u met ons meewerkt als wij vragen hebben of aanwijzingen geven en dat u bij schade niet toegeeft of verklaart dat u aansprakelijk bent. En geen handelingen doet, waaruit kan blijken dat u aansprakelijk bent.

Extra informatie

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen, dat wij betalen voor schade die verzekerd is en dat wij u zo snel mogelijk helpen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/