Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval met de verzekerde bromfiets. De ongevallen opzittendenverzekering is alleen mogelijk voor bestuurders van 25 jaar en ouder. Dit is een aanvullende verzekering bij je Reaal GGP Bromfietsverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de opzittenden zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je op de bromfiets zit, op- op afstapt, onderweg de bromfiets repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een opzittende door een ongeval? Dan keren we één keer een bedrag uit van € 7.500. Het maximaal uit te keren bedrag geldt per opzittende per gebeurtenis.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een opzittende blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 25.000 uit. Het maximaal uit te keren bedrag geldt per opzittende per gebeurtenis. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Verhoogde percentages

Ben je voor 26% of meer invalide geworden door een ongeval dat verzekerd is? Dan verhogen wij het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit. Raadpleeg de voorwaarden voor de verhoogde percentages.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de bromfiets niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen. Bij fraude ben je niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de bromfiets is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen op de bromfiets is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks stoppen met een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/