Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (sta)caravan. Of schade die je losgekoppelde (sta)caravan veroorzaakt. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk, bij ziekte en noodreparaties.

Extra informatie

Neem altijd contact op met onze alarmcentrale SOS International 0031 20 - 651 58 55, als er bij een ongeval een hulpdienst nodig is of als je pech hebt met de caravan in het buitenland.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijg je de nieuwwaarde als de schade binnen 1 jaar ontstaat. Bij een tweedehands caravan de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem). Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Allriskverzekering.

Extra informatie

Na 1 jaar nieuwwaarde geldt er een afschrijvingsregeling tot de caravan 6 jaar oud is. Daarna vergoeden wij op basis van de dagwaarde.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Wij betalen wij de volledige reparatiekosten als je binnen zes maanden de schade aan je caravan laat repareren. Doe je dat niet dan betalen wij 50% van de reparatiekosten inclusief BTW.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel kun je meeverzekeren. Storm is standaard meeverzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne kun je meeverzekeren.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je caravan. In Nederland ben je niet verzekerd bij Pech.

Extra informatie

Neem altijd contact op met onze alarmcentrale SOS International 0031 20 - 651 58 55, als er bij een ongeval een hulpdienst nodig is of als je pech hebt met de caravan in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp in Nederland

Pech met de caravan in Nederland is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door hagel is standaard niet verzekerd. Je kunt dit aanvullend verzekeren.

Eigen risico

Het standaard eigen risico van onze caravan­verzekering is € 150 per gebeurtenis. Het eigen risico geldt niet bij schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag en voor de onderdelen Aansprakelijkheid en Hulpverlening. Voor Hagelschade geldt wel een extra eigen risico van € 100.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling als je een huurcontract hebt.

Diefstalpreventie

Wij vergoeden geen schade als je je bij diefstal niet aan deze regels hebt gehouden: 1. Je moet de caravan beveiligen met een goedgekeurd koppelingslot of goedgekeurde wielklem. 2. De verplichte maatregelen die je hebt genomen om diefstal te voorkomen, moeten in werking zijn. Deze verplichting geldt niet als er sprake is van beroving.

Extra informatie

Laat je de caravan achter in een stalling? En kun je één of meer van bovenstaande maatregelen om diefstal te voorkomen niet uitvoeren omdat de eigenaar van de stalling het niet toestaat? Dan hoef je deze maatregelen niet te nemen. Je moet wel op basis van de voorschriften van de eigenaar kunnen aantonen dat je de maatregel niet mocht nemen.

Waar ben ik gedekt?

Een toercaravan of vouwwagen is verzekerd: Het hele jaar door in Nederland, België en Duitsland. Zes maanden per jaar aaneengesloten in alle andere groene kaart-landen.

Extra informatie

Wanneer uw toercaravan of vouwwagen in het buitenland in een bewaakte, overdekte winterstalling staat, geldt de verzekering het gehele jaar. Een stacaravan is alleen verzekerd in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering na één maand opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/