Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw losse bezittingen die uw eigendom zijn en die tot uw particuliere huishouding behoren. Dit is een all-risk verzekering. U bent verzekerd als er schade is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Losse spullen in uw huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u in de voorwaarden. Huurdersbelang zijn alle vaste verbeteringen die u in uw huurwoning gedaan heeft. Bijvoorbeeld een keuken.

Verzekerd bedrag

Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Voor sommige kostbare spullen kunt u de standaard verzekerde bedragen verhogen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500. Zijn uw sieraden meer waard of wilt u wereldwijde dekking? Dan is de sieradenverzekering wereldwijd een goede aanvulling.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden maximaal € 10.000 voor schade aan computer- en audiovisuele apparatuur.

Spullen buiten huis

Schade aan inboedel in uw tuin (bijvoorbeeld tuinmeubelen) vergoeden wij in beperkte mate. Check hiervoor de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Keuze: Glasverzekering

Met deze aanvullende verzekering verzekert u schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren. Ook de kosten van een noodvoorziening worden vergoed. Heeft u al een Woonhuisverzekering van Reaal? Dan bent u standaard verzekerd voor schade aan glas en hoeft u dat niet aanvullend te verzekeren.

Keuze: Buitenhuisrisicoverzekering

Met deze aanvullende verzekering bent u buiten de deur verzekerd voor schade door verlies, diefstal, vermissing en beschadiging van bezittingen zoals audioapparatuur, (zonne)brillen, kleding, laptops en smartphones.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door bijvoorbeeld normaal gebruik, slijtage, constructiefouten, ongedierte of een aardbeving of overstroming. Schade aan glas of ruiten (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kunt u meeverzekeren met de aanvullende glasverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 250 of € 500. Als u in de afgelopen 2 jaar 2 schades heeft gehad kunt u geen eigen risico van € 0 kiezen. Voor stormschade geldt een extra eigen risico van € 300. Voor telecommunicatie en draagbare computerapparatuur geldt een eigen risico van € 150, behalve als u voor een hoger eigen risico kiest.

Extra informatie

Heeft u de afgelopen 2 jaar 3 of meer schades gehad? Dan kunt u deze verzekering niet afsluiten. Als telecommunicatie en draagbare computerapparatuur zien wij in ieder geval: een mobiele telefoon, smartphone, tablet, laptop, e-reader en kindle.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/