Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betaalt DAS eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor het onderdeel Consument, Wonen en Verkeer. U kiest zelf met welke soort conflicten u uw Rechtsbijstandverzekering wilt uitbreiden. U kunt kiezen uit verschillende onderdelen: Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade omdat u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over uw woning. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop. Of een conflict met de (ver)huurder, de overheid of uw buren.

Extra informatie

U krijgt ook juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met een vakantiewoning in Nederland die u voor uzelf gebruikt.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u als consument koopt of over een overeenkomst met dienstverleners (van bijvoorbeeld energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw Rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over vermogensbeheer of over uw vakantiehuis in de Europese Unie (maar niet over de verhuur daarvan).

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt onder andere geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridisch hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

De kosten van dienstverlening door de medewerkers in loondienst van DAS worden onbeperkt vergoed. Er zit wel een maximum van € 25.000 aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Externe kosten (van deskundigen/rechthulpverleners die niet bij DAS in loondienst zijn) betaalt DAS alleen als DAS de externe deskundige of externe rechtshulpverlener een opdracht geeft.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Als het niet noodzakelijk is om een externe rechtshulpverlener in te schakelen geldt hiervoor een eigen risico van € 250. Het maximum bedrag van externe kosten is dan € 5.000.

Extra informatie

De externe kosten voor echtscheidingsmediation zijn gemaximeerd tot € 2.000.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in niet Europese landen die aan de Middelandse Zee liggen.

Extra informatie

In de voorwaarden staat waar u precies verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En wij verwachten onder andere van u dat u zo snel mogelijk contact opneemt met DAS als u juridische hulp nodig heeft, DAS gelegenheid geeft om het conflict met uw tegenpartij zonder procedure op te lossen en dat u daaraan uw medewerking verleent.

Extra informatie

U mag van ons en DAS verwachten dat wij en DAS u met respect behandelen en dat wij ervoor zorgen dat DAS u de verzekerde juridische hulp goed en snel geeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/