Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis of vakantie bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. U kunt kiezen uit diverse aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale SOS International. Bij een ongeval of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis en repatriëring. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn meeverzekerd zonder extra kosten.

Medisch

De medische kosten die buiten uw zorgverzekering vallen, vergoeden wij als u in het buitenland naar een dokter of tandarts moet en er sprake is van een spoedeisende medische noodzaak. Bij medische kosten maken we verschil tussen geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten. Onder Extra informatie (i-tje) leest u welke medische kosten wij betalen.

Extra informatie

Geneeskundige kosten gemaakt buiten Nederland vergoeden wij tegen kostprijs en geneeskundige kosten gemaakt in Nederland tot maximaal € 1.000 per verzekerde per reis. Tandheelkundige kosten vergoeden wij tot maximaal € 250 per verzekerde per reis.

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 3.500 per verzekerde per reis. En maximaal € 7.000 per reis voor alle verzekerden samen. Sommige spullen hebben een lager maximum bedrag. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, videoapparatuur, sieraden en (zonne)brillen. In de voorwaarden staat een tabel met alle verzekerde bedragen.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Als u kiest voor de aanvullende Wintersportverzekering dan bent u verzekerd voor alle standaard onderdelen van de Reaal Reisverzekering tijdens het beofenen van veel wintersporten. Bepaalde gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd en kunt u niet apart meeverzekeren.

Keuze: pech op reis

Als u de Reisverzekering heeft uitgebreid met Autohulp is pech op reis met uw vervoermiddel verzekerd. Valt de bestuurder van het vervoermiddel uit tijdens de reis en kan geen van de inzittenden het besturen van het vervoermiddel overnemen? Dan is dat ook verzekerd.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is ontstaan door een aardbeving of vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, opzet, georganiseerd geweld (molest), het gebruik van alcohol, gevaarlijke werkzaamheden, (poging tot) zelfdoding, (mede)plegen van een misdrijf, deelname aan snelheidswedstrijden of waagstukken onderneemt.

Negatief reisadvies

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dit is belangrijk want wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door molest.

Beoefenen van wintersport

U bent niet verzekerd tijdens het beoefenen van alle soorten wintersport. Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw of ijs. Dit geldt niet als u voor de aanvullende wintersportverzekering heeft gekozen.

Extra informatie

Wel verzekerd is sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen en langlaufen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Alleen voor bagage en medische kosten heeft u een eigen risico van € 50. Voor alle andere onderdelen van deze verzekering geldt geen eigen risico.

Voor hoe lang bent u verzekerd?

U bent voor een reis maximaal negentig dagen aaneengesloten verzekerd met de Reaal Reisverzekering.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte overnachting. En tijdens de heen- en terugreis naar een buitenlandse bestemming.

Extra informatie

Bij dekking in Europa heeft u onder andere ook dekking in een aantal niet Europese landen die liggen aan de Middellandse Zee. In de voorwaarden leest u waar precies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/