Annuleringsverzekering Reaal Totaalplan Wat is wel en niet gedekt door deze annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een annuleringsverzekering?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als je een reis moet afbreken, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je kunt de annuleringsverzekering alleen afsluiten als je ook de reisverzekering van het Reaal Totaalplan bij ons hebt afgesloten.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd op je reisverzekering. De annuleringsverzekering is dan voor dat zelfde gebied geldig.
icon_medisch

Gezondheid

Wij keren uit als je annuleert bij overlijden, ernstig ongevalsletsel, ernstige ziekte of onverwachte medisch noodzakelijke ingreep van een verzekerde. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.
icon_familie

Familie

Wij keren uit annulering door overlijden of in levensgevaar zijn van familie tot de 2e graad. En als bij de rechtbank om echtscheiding is gevraagd.

Extra informatie

Familie tot de 2e graad: echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouders, (ex)schoonouders, eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, schoonzonen en - dochters, broers, (schoon) zussen, zwagers, grootouders en kleinkinderen van een verzekerde.
icon_werk

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen, als je werkloos was. Of als je buiten je schuld ontslagen bent. En ook als je onverwacht wordt opgeroepen voor een herexamen dat niet op een ander moment dan tijdens je reis kan.
icon_wonen

Woning

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je schade hebt aan je woning en het dringend noodzakelijk is dat je thuis blijft om deze schade te regelen. Of als je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? <Dan krijg je geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.> <Dan krijg je een vergoeding voor alle onderdelen van je reis.>
icon_ramp

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland (negatief reisadvies) is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij annulering vanwege overlijden of ziekte van vrienden of van familie in de 3e graad. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.
icon_let-op

Let op

Sluit de annuleringsverzekering maximaal 7 dagen nadat je je reis hebt geboekt. Anders is de dekking bij annulering vanwege ziekte, aandoening of afwijking beperkter.
icon_speciaal

Extra: reisgenoot

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En komt dit door een gebeurtenis die zowel op zijn als op onze verzekering gedekt is? Dan vergoeden we ook jouw annuleringskosten als je niet meer op reis wilt.
icon_looptijd

Hoe lang?

Bij de voordelige dekking ben je voor een reis maximaal 45 dagen aaneengesloten verzekerd. Bij de volledige dekking is deze periode maximaal 60 dagen.

Extra informatie

Je kunt je reis verlengen. Je betaalt dan een extra premie.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Maximaal € 1.500 per verzekerde per reis en maximaal € 6.000 per jaar.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand.