Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde auto of letselschade aan de passagiers en/of bestuurder die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal RTP Autoverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met de verzekerde auto. Of een geschil dat het maken heeft met het aanschaffen van de verzekerde auto, het onderhouden en verkopen of vervangen.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Extra informatie

Kies je voor een externe hulpverlener, dan heb je een eigen risico van € 250 per geschil.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je auto. Of bij conflicten over verzekeringen van je auto.

Onvermogen

Is de andere partij aansprakelijk voor jouw schade, maar betaalt die ander niet? Dan vergoedt deze verzekering jouw schade tot maximaal € 1.250.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Alcohol en drugs

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan ben je niet verzekerd.

Niet verzekerd

Geschillen over verhuur, vervoer en examens. Geschillen over de aanschaf van tweedehands auto’s, tenzij schriftelijke garantie bij een officiële dealer. Voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld: advocaat) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, terwijl een advocaat niet wettelijk verplicht is.

Melding na één jaar

Meld je meer dan een jaar na de schade je zaak bij DAS? Dan is DAS niet meer verplicht om rechtsbijstand te verlenen.

Belang van zaak minimaal € 110

Bij contractuele geschillen moet het belang van de zaak minimaal € 110 bedragen.

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van letselschade of schade aan je spullen, strafzaken en geschillen uit sleep-en reparatieovereenkomst ben je verzekerd in de landen die op de Groene Kaart staan die je bij je polis krijgt.

Extra informatie

De rechter moet wel in één van die landen bevoegd zijn en het recht van één van die landen moet van toepassing zijn. In alle overige gevallen ben je alleen verzekerd in Nederland. De Nederlandse rechter moet bevoegd zijn en Nederlandse recht moet van toepassing zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk bij DAS. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Werk mee aan het verhalen van kosten op een ander en doe niets wat de belangen van DAS kan schaden. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.