Schadeverzekering inzittenden Reaal Totaalplan Wat is wel en niet gedekt door deze schadeverzekering inzittenden?

icon_wat-is-een

Wat is een schadeverzekering inzittenden?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in je auto. Dit is een aanvullende verzekering op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Extra informatie

Wij betalen niet als je recht hebt op vergoeding door een andere verzekering of uit een andere voorziening.
icon_voor-wie

Voor wie?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers, die op een officiële zitplaats in je auto zitten.
icon_letsel

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.
icon_schade-aan-spullen

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Schade aan motorrijtuigen is niet verzekerd.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
icon_invalide

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij vergoeden schade als je in de auto zit, in- of uitstapt of bent uitgestapt voor het uitvoeren van een noodreparatie. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade aan personen die niet op een officiële zitplaats in de auto zitten, maar bijvoorbeeld in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.
icon_geld

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.
icon_autoschade

Schade aan auto

Schade aan je auto is niet verzekerd.
icon_smartegeld

Smartengeld

Niet verzekerd. We vergoeden met deze verzekering alleen de werkelijke schade.
icon_let-op

Let op

Geen veiligheidsgordel om? Dan kan het zijn dat wij minder uitkeren. Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand.