Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde auto die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal RTP Autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde auto die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. De verzekering geldt voor de verzekerde auto. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met je auto.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Extra informatie

Kies je voor een externe hulpverlener, dan heb je een eigen risico van € 250 per geschil.

Schade in het verkeer

De schade moet zijn ontstaan door een verkeersongeval of door een voorwerp dat de auto en/of de gekoppelde aanhanger heeft beschadigd.

Extra informatie

Met ‘schade’ bedoelen wij hier: 1. Schade aan de verzekerde auto of gekoppelde aanhanger. De mogelijke waardevermindering hoort daar ook bij. 2. Huurkosten voor een vervangende auto. 3. Schade, anders dan door diefstal, ontstaan aan privézaken in of op de verzekerde auto.

Let op! Onder schade valt dus niet letsel.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel is niet verzekerd. Of bij conflicten over verzekeringen van je vervoermiddel.

Alcohol en drugs

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan ben je niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld: advocaat) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, terwijl een advocaat niet wettelijk verplicht is.

Melding zaak na één jaar

Meld je meer dan een jaar na de schade je zaak bij DAS? Dan is DAS niet meer verplicht om verhaalsbijstand te verlenen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent. De rechter moet wel in één van die landen bevoegd zijn en het recht van één van die landen moet van toepassing zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk bij DAS. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Werk mee aan het verhalen van kosten op een ander en doe niets wat de belangen van DAS kan schaden. Betaal je premie op tijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.