Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde motor die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal Totaalplan Motorrijwiel Rechtsbijstandverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de gemachtigde bestuurder en passagiers. En soms voor je partner en/of kinderen. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met de verzekerde motor.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Extra informatie

Kies je voor een externe hulpverlener, dan heb je een eigen risico van € 250 per geschil.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen aan je motor.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel. Of bij conflicten over verzekeringen van je vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands motor is alleen een motor met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.