Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij je oldtimerverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers van de oldtimer zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert.

Extra informatie

Dit geldt ook voor je oldtimer motor.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen afhankelijk van de gemaakte keuze voor het verzekerde bedrag één keer een bedrag van € 4.538, € 6.807 of € 9.076. De verzekerde bedragen gelden per in-/opzittende.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide door een ongeval? Dan ontvangt hij/zij eenmalig een deel of het hele bedrag dat hiervoor is verzekerd Je kunt kiezen uit  de bedragen € 18.151 , € 27.227 of € 36.302. Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van de mate van verlies van (het gebruiksvermogen) organen of lichaamsdelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade veroorzaakt door een bestuurder die de oldtimer niet mag besturen, bijvoorbeeld door ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook schade tijdens rijden op een circuit is niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto/motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto/op de motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is schade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Alcohol en drugs

Schade terwijl de bestuurder volgens de wet teveel alcohol heeft genuttigd of onder invloed van drugs verkeert, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om in de oldtimer auto? Dan is de uitkering 30% lager. Voor een opzittende van de oldtimer motor die ten tijde van het ongeval geen valhelm heeft gedragen, geldt een korting van 30% op de uitkering.

Beperking leeftijd ouder dan 70 jaar

Voor een inzittende die ten tijde van het ongeval ouder is dan 70 jaar wordt maximaal 50% van het per inzittende verzekerde bedrag uitgekeerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.