Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde oldtimer op een aansprakelijke derde als de schade is ontstaan door een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal Totaalplan Oldtimerverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de gemachtigde bestuurder of passagier. Het moet gaan om het verhalen van de schade door een verkeersongeval met je oldtimer.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat verplicht is, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade aan je oldtimer of zaken in je oldtimer wilt verhalen die je hebt opgelopen bij een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd als je het verzoek om verhaalsbijstand te laat meldt. Ook krijg je geen verhaalsbijstand als de schade al is ontstaan voor de ingangsdatum van deze verzekering.

Letselschade

Het verhalen van letselschade is niet verzekerd.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je oldtimer is niet verzekerd. Ook conflicten over verzekeringen van je oldtimer zijn niet verzekerd.

Niet verzekerd

Je ontvangt ook geen verhaalsbijstand voor schade ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeerde. Het verhalen van schade veroorzaakt tijdens rijden op een circuit of terwijl de bestuurder niet meer in bezit was van een geldig rijbewijs is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije, mits de rechter in één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld het verhalen van schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de verhaalsbijstand uit te voeren. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.