Ongevallenverzekering Reaal Totaalplan Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen tussen vier combinaties voor de verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit - € 5.000 / € 20.000, € 5.000 / € 30.000, € 5.000 / € 40.000 of € 5.000 / € 50.000.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van blijvende invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval.

Extra informatie

Je kunt in plaats van je erfgenamen ook je partner met wie je samenwoont aanwijzen.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

Je kunt de Ongevallenverzekering uitbreiden met de onderdelen Tandheelkundige kosten, Auto inzittenden en Motor opzittenden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als je het ongeval met opzet of door roekeloos gedrag hebt veroorzaakt. Of als het ongeval verband houdt met het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen.
icon_let-op

Let op

Heb je voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als je gezond was geweest.
icon_speciaal

Extra keuze: hogere uitkering

Je kunt kiezen voor het verzekeren van een verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit. Je krijgt dan maximaal 350% van het verzekerde bedrag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is een maand.