Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betaalt DAS eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor juridische hulp bij het uitoefenen van diverse particuliere activiteiten. U kunt de dekking uitbreiden met het Pluspakket.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade omdat u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over uw woning. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop. Of een conflict met de (ver)huurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt als consument of over een overeenkomst met dienstverleners (van bijvoorbeeld energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis is verzekerd. Echtscheiding is niet verzekerd, met uitzondering van een eenmalig juridisch advies.

Extra informatie

Sluit u het Pluspakket, dan wordt mediation bij echtscheiding tot € 2.000 wel vergoed.

Keuze: fiscaal en vermogen

Kiest u voor het Pluspakket? Dan krijgt u ook juridische hulp bij bijvoorbeeld een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over vermogensbeheer.

Keuze: Mediation

Kiest u voor het Pluspakket? Dan is mediation bij echtscheiding meeverzekerd. Voorwaarde is dat het huwelijk minimaal 3 jaar heeft geduurd sinds het afsluiten van het Pluspakket.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt onder andere geen juridisch hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor uw juridische hulp. Check hiervoor de voorwaarden. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 225 gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel beperkingen. Check hiervoor de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of in de Europese landen rondom de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En wij verwachten onder andere van u dat u zo snel mogelijk contact opneemt met DAS als u juridische hulp nodig heeft, DAS gelegenheid geeft om het conflict met uw tegenpartij zonder procedure op te lossen en dat u daaraan uw medewerking verleent.

Extra informatie

U mag van ons en DAS verwachten dat wij en DAS u met respect behandelen en dat wij ervoor zorgen dat DAS u de verzekerde juridische hulp goed en snel geeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar uw verzekering loopt.