Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis of vakantie bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. U kunt kiezen voor de Voordelige dekking of de Volledige dekking. En u heeft keuze uit diverse aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale SOS International. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis en repatriëring. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn zonder extra kosten meeverzekerd.

Medisch

De medische kosten die buiten uw zorgverzekering vallen, vergoeden wij als u in het buitenland naar een dokter of tandarts moet en er sprake is van een spoedeisende medische noodzaak. Bij medische kosten maken we verschil tussen geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten. Hieronder leest u welke medische kosten wij betalen.

Extra informatie

Geneeskundige kosten gemaakt buiten Nederland vergoeden wij tegen kostprijs en geneeskundige kosten gemaakt in Nederland tot maximaal € 1.000 per verzekerde per reis. Tandheelkundige kosten vergoeden wij tot maximaal € 250 per verzekerde per reis.

Bagage

Bij de Voordelige dekking bent u verzekerd voor maximaal € 2.500 per verzekerde per reis. En maximaal € 5.000 per reis voor alle verzekerden samen. Bij de Volledige dekking is het maximaal € 3.000 per verzekerde per reis en € 6.000 per reis voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Sommige spullen hebben een lager maximum bedrag. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, videoapparatuur, sieraden en (zonne)brillen. In de voorwaarden staat een overzicht van alle verzekerde bedragen.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Schade of letsel tijdens wintersport kunt u apart meeverzekeren. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd, dit is een aanvulling op de uitkering van uw zorgverzekering. Bepaalde gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd en kunt u niet apart meeverzekeren.

Keuze: pech op reis

Als u de Reisverzekering heeft uitgebreid met Autohulp is pech op reis met uw vervoermiddel verzekerd. Valt de bestuurder van het vervoermiddel uit tijdens de reis en kan geen van de inzittenden het besturen van het vervoermiddel overnemen? Dan is dat ook verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door atoomkernreacties, molest, opzet, fraude, zelfdoding, plegen van een misdrijf, militaire dienst, deelname aan snelheidswedstrijden, waagstukken of het gebruik van alcohol. Of als schade ontstaat waarbij de reis en/of het verblijf (mede) verband houdt met uw beroep, bedrijf of betaalde functie.

Negatief reisadvies

U bent niet verzekerd als u een reis onderneemt waarvan bij aanvang al bekend is dat voor uw reisbestemming een negatief reisadvies geldt. Deze uitsluiting geldt niet als u zich op het moment van uitbrengen van het negatief reisadvies al in een dergelijk gebied bevindt, onder de voorwaarde dat u het gebied zo spoedig mogelijk verlaat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Alleen voor bagage en geneeskundige kosten heeft u een eigen risico. Bij de Voordelige dekking is dit € 100 en bij de Volledige dekking € 50.

Beoefenen van wintersport

U bent niet verzekerd tijdens het beoefenen van alle soorten wintersport. Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw of ijs. Dit geldt niet als u voor de aanvullende wintersportverzekering heeft gekozen.

Extra informatie

Wel verzekerd is sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen en langlaufen.

Voor hoe lang bent u verzekerd?

Als u gekozen heeft voor de Voordelige Dekking bent u voor uw reis maximaal 45 dagen aaneengesloten verzekerd en met de Volledige Dekking 60 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte overnachting. En tijdens de heen- en terugreis naar een buitenlandse bestemming.

Extra informatie

Bij dekking in Europa heeft u onder andere ook dekking in een aantal niet Europese landen die liggen aan de Middellandse Zee. In de voorwaarden leest u waar precies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar uw verzekering loopt.