Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde auto of letselschade aan de passagiers en/of bestuurder die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal TOPCAR Autoverzekering.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen bedoeld voor auto's met een cataloguswaarde van minimaal € 75.000.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met de verzekerde auto. De kosten voor juridische hulp van deskundige medewerkers in loondienst van DAS worden onbeperkt vergoed.

Extra informatie

De kosten voor juridische hulp van deskundigen niet in loondienst bij DAS worden onder voorwaarden vergoed, maar nooit meer dan het verzekerde maximum bedrag en er kan een eigen risico gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Extra informatie

Kies je voor een externe hulpverlener, dan heb je een eigen risico van € 500 per geschil.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen met de verzekerde auto.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding met de verzekerde auto.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 500 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dit geldt voor zaken waarbij het niet verplicht is om een rechtshulpverlener in te schakelen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld een verzoek om juridische hulp zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om het verzoek om juridische hulp te beoordelen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/

Of neem contact op met de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.