Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger. Wij vergoeden dan de kosten tot maximaal een bedrag van € 25.000 per conflict.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Extra informatie

Kies je voor een externe hulpverlener, dan heb je een eigen risico van € 250 per geschil.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan je auto, boot, fiets of spullen.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je voer- of vaartuig. Of bij conflicten over verzekeringen van je voer- of vaartuig.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren.

Franchise/Drempel

Je krijgt alleen juridische hulp als je ook een belang hebt bij het conflict. Dat belang moet in geld uit te drukken zijn en is minimaal € 175. Dit geldt niet voor strafzaken. Ook voor hulp bij het indienen van een schadeclaim bij een tegenpartij maken we een uitzondering.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd van juridische hulp in: 1 Europa en de niet Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen. Voor het verhalen van schade die aan jou is toegebracht en strafzaken. 2 De EU. Voor conflicten die voortkomen uit overeenkomsten die je als consument hebt afgesloten. 3. Nederland. Voor alle overige verzekerde conflicten.

Extra informatie

De rechter moet wel in één van die landen bevoegd zijn en het recht van één van die landen moet van toepassing zijn. In alle overige gevallen ben je alleen verzekerd in Nederland. De Nederlandse rechter moet bevoegd zijn en Nederlandse recht moet van toepassing zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk bij DAS. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Werk mee aan het verhalen van kosten op een ander en doe niets wat de belangen van DAS kan schaden. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/