Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van je werknemers en ingeleend personeel die zij door een ongeval oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk.

Extra informatie

Ingeleend personeel is alleen meeverzekerd als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van de verzekerden die zij door een ongeval oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk. Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Niet nakomen zorgplicht

Je verzekert ook de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van je werknemers en ingeleend personeel die zij oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de werkzaamheden. De schade moet wel het gevolg zijn van het niet nakomen van je zorgplicht als werkgever (7:611 BW).

Schade aan voertuig

Verzekerd is de cascoschade aan het motorrijtuig van een verzekerde als de verzekerde geen eigen cascoverzekering heeft.

Extra informatie

Heeft een verzekerde wel zelf een volledig cascoverzekering? Dan vergoedt deze verzekering het eventele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Wat is niet verzekerd?

  • Uitgesloten is onder andere de aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde met opzet heeft veroorzaakt.

Lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico, met uitzondering van schade aan het motorrijtuig. Voor schade aan het motorrijtuig van de werknemer geldt een eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht binnen Europa en in de landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.