Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan je elektronica. Naast computers en randapparatuur kan je ook de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie verzekeren. Je kiest een van de vijf pakketten met soorten elektronica en een verzekerd bedrag tussen € 10.000 en € 100.000.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor welke soort elektronica je met welk pakket kunt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade veroorzaakt door anderen of door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, kortsluiting of diefstal na braak aan het gebouw.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van de waarde van de verzekerede elektronica.

Schadevergoeding

De hoogte van de schade en de mogelijkheden om de schade te repareren, bepalen welk schadebedrag je krijgt.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor alle schadevergoedingsregels.

Extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je bedrijf stilvalt na een verzekerde schade, is verzekerd. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Reconstructiekosten

Deze dekking noemen wij Data. Hieronder vallen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data, zoals het terug zetten van een back-up. Deze kosten zijn onder bepaalde voorwaarden verzekerd.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Deze dekking noemen wij Buiten de Zaak. Je elektronica is dan verzekerd tijdens vervoer of tijdens verblijf in een ander gebouw. Je kan kiezen voor een percentage van het verzekerde bedrag dat dan verzekerd is. Diefstal uit een vervoermiddel is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens als er geen schade is aan de hardware.

Smartphones en tablets

Smartphones en tablets zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: Schaf je nieuwe elektronica aan? Check dan of het verzekerd bedrag en het elektronicapakket nog toereikend is.

Eigen risico

Het eigen risico voor de dekking Elektronica is € 250 en voor het pakket medische apparatuur € 500. Het eigen risico voor de dekking Data is € 250. Het eigen risico voor de dekking Extra kosten is 2 werkdagen. Alle eigen risico's worden per gebeurtenis in rekening gebracht.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet (altijd) uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica zolang die zaken zich bevinden binnen het bedrijfsgebouw dat je hebt verzekerd. Het adres zetten we op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.