Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je als ZZP'er nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de bedrijfsinrichting van je woning en je gereedschappen. Het is een all-riskverzekering. Je bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan je bezittingen die zich los in je woning bevinden en/of in je garage/schuur. De schade moet zijn ontstaan door brand, bliksem, diefstal na inbraak, vandalisme, wateroverlast, storm, hagel, sneeuw en/of andere plotselinge onvoorziene gebeurtenissen.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van herstelkosten. Is de schade niet te repareren dan vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde als de huidige waarde 40% of minder van de nieuwwaarde is. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om een directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, normaal gebruik of constructiefouten. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door software

Schade door software is niet verzekerd.

Koelschade

Niet verzekerd is de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Glasbreuk

Glasbreuk/ruitschade is niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. Val je in de doelgroep Bouw, dan is je eigen risico € 250 per gebeurtenis.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de losse bezittingen in de woning die je verzekert. Deze woning wordt op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.