Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto, motor of aanhanger.

Wat is verzekerd?

Je kunt kiezen of je in Nederland en/of Europa verzekerd bent. We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Extra informatie

Met pech bedoelen wij dat je niet (veilig) verder kunt rijden door een plotseling defect aan jouw voertuig. Het defect mag niet voor het begin van de reis bekend en/of te voorzien zijn. En moet veroorzaakt zijn door een eigen gebrek. Wij zien ook als pech: een lekke band, geen of verkeerde brandstof, verloren, afgebroken of in een gesloten auto achtergelaten sleutels.

Pech in het buitenland

Als je voertuig niet binnen 48 uur gemaakt kan worden, regelen wij een vervangende auto (categorie B) waarin je maximaal 7 dagen mag rijden. Of vergoeding van de kosten van doorreizen naar de eerste plaats van bestemming of uw huisadres. Of maximaal 3 hotelovernachtingen tot € 80 p.p.p.n.

Extra informatie

Wij vergoeden de reiskosten voor de bestuurder en de passagiers op basis van tweede klas trein of vliegtuig economy class. Wij vergoeden ook de taxikosten naar en van het station of de luchthaven. Je keuze moet vooraf worden afgestemd met onze alarmcentrale. Met Uitgebreid Vervangend Vervoer als aanvullende dekking ben je verzekerd voor een vervangende auto (categorie D) voor de duur van maximaal 30 dagen.

Pech in Nederland

Als je voertuig niet binnen 24 uur gemaakt kan worden, regelen wij een vervangende auto (categorie B) waarin je maximaal 2 dagen mag rijden. Of vergoeding van de kosten van doorreizen naar één adres in Nederland. Of maximaal 1 hotelovernachting tot € 80 p.p.p.n.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de reiskosten naar de locatie van het verhuurbedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Pech door opzet. Of gevolg van gebruik van het voertuig voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of goederen tegen een vergoeding en je daarbij winst maakt.

Ongeval of gewone reparatie

Een verkeersongeval of een gewone reparatie in de garage is niet verzekerd. Je hebt geen recht op pechhulp als de pech het gevolg was van een slechte staat van onderhoud of de pech bij het begin van de reis was te verwachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Route Mobiel Alarmcentrale via +31 (0)20 6 51 51 15. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Vervangend vervoer

In het buitenland heb je een creditcard nodig om gebruik te maken van vervangend vervoer. Zonder creditcard geven verhuurbedrijven namelijk geen vervangende auto mee.

Extra informatie

Als je geen creditcard hebt, regelen wij ander vervoer voor je. Je reist dan per trein of vliegtuig terug naar huis.

Aantal hulpverleningen per verzekeringsjaar

Het maximum aantal keer pechhulp per verzekeringsjaar gelijk aan 2 maal het aantal voertuigen aanwezig in het wagenpark, ongeacht welk voertuig het betreft.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa. Op polis en kentekenoverzicht vind je de door jou gekozen dekking.

Extra informatie

Let op: Pechhulp Europa is exclusief Pechhulp Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Wij verwachten dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de Route Mobiel Alarmcentrale als je pech met je voertuig hebt. Ook wordt van je verwacht dat je goed meewerkt en veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Rond de ingangsdatum van je verzekering(en) zullen we de premie(s) in rekening brengen. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering(en) automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via onze website www.routemobiel.nl/klantenservice.

Extra informatie

Als je jouw auto of motor verkoopt, kun je ook gedurende de eerste twaalf maanden opzeggen. Stuur hiervoor het vrijwaringsbewijs naar ons toe, dan zetten wij de overeenkomst de dag na binnenkomst stop.