Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U, uw partner en andere gezinsleden zijn verzekerd. Ook huispersoneel zoals een oppas is verzekerd. De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.
Op uw polis leest u welke gezinssamenstelling is verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door uw kind jonger dan 14 jaar tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal  100.000. Ook als u niet aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  25.000 per gebeurtenis, ook als u niet aansprakelijk bent.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier (anders dan een hond) bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen van een ander waarover je de zorg hebt (opzicht) is verzekerd tot maximaal  25.000 per gebeurtenis. Schade aan spullen die van een particulier zijn gehuurd en die in de privésfeer worden gebruikt, zijn ook meeverzekerd voor maximaal dit bedrag.

Schade aan een woning die u heeft gehuurd

Schade waarvoor u aansprakelijk bent en is veroorzaakt door brand aan uw gehuurde woning in Nederland is verzekerd tot maximaal  175.000 per gebeurtenis. U moet wel daar wonen.

Keuze: schade door uw hond

Schade die uw hond bij iemand anders veroorzaakt, is alleen verzekerd als dit nadrukkelijk op uw polis staat.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door of met een auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). Dit geldt ook voor een vaar- of luchtvaartuig.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat terwijl u betaald werk doet is niet verzekerd. Uw werkgever is daarvoor aansprakelijk.

Schade aan eigen spullen

Schade die u aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten veroorzaakt, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door uw inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs is wereldwijd verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Eigen risico

Standaard is er geen eigen risico, behalve voor mobiele electronica. Voor schade veroorzaakt aan mobiele electronica van iemand anders, geldt een eigen risico van  250 per gebeurtenis.

Eigen risico: kinderen niet meeverzekerd

Kiest u voor een verzekering zonder kinderen en blijkt dat u die (later) wel heeft? Dan bent u toch verzekerd voor de schade die uw kinderen veroorzaken. Wel geldt er dan een eigen risico van  250. Geef wijzigingen in uw gezinssituatie ook daarom meteen door.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt over de hele wereld. U dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw gezinssituatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.