Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto, motor of aanhanger.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Vervangend vervoer

Indien nodig zorgen wij voor vervangend vervoer. In Nederland vergoeden wij vervangend vervoer voor maximaal twee dagen. In het buitenland voor maximaal 30 dagen .

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet. Of bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor pechhulp in Nederland en in de andere landen van Europa. Op uw groene kaart (het internationale verzekeringsbewijs) staat in welke landen u verzekerd bent. U bent verzekerd in de landen die niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U  kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt na het eerste jaar uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.