Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Met de volledig cascodekking is ook vrijwel alle schade aan uw auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, de bestuurder, de inzittenden en uw auto na een ongeval is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss binnen 24 maanden na de aanschaf ontvangt u de volledige aanschafwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde. Na 24 maanden van de aanschaf ontvangt u de vervangingswaarde volgens de meest recente ANWB-BOVAG koerslijst + 10%.

Extra informatie

Deze regeling geldt voor auto's waarvan het verzekerd bedrag maximaal € 100.000,- is.

Reparatie

Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij schadeherstel door onze partner bieden wij u een aantal voordelen.

Extra informatie

Herstelt onze partner uw schade? Dan hebt u geen eigen risico, krijgt u gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie en betalen wij de schade rechtstreeks aan de reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door onze partner gelden een aantal voordelen voor u.

Extra informatie

Bij ruitreparatie geldt er een eigen risico van € 65,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 0,-. Bij ruitvervanging geldt er een eigen risico van € 150,-. Als u kiest voor onze partner, is het eigen risico € 65,-.

Inbraak

Schade aan uw auto door (een poging) tot inbraak is verzekerd.

Extra informatie

Losse autotoebehoren zijn verzekerd tot maximaal € 250,-.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Bijzondere dekking

Diefstal van (para)medisch of veterinair instrumentarium is bij diefstal uit uw auto verzekerd tot maximaal € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Ongevallen Inzittendenverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 150,- bij schade aan uw eigen auto. Bij herstel door onze partner geldt er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar ontvangt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u een premiekorting (tot een maximum van 80%). Als u een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.