Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

De meest voorkomende schadeoorzaken zijn verzekerd onder de Standaard dekking. U kunt kiezen voor de Allrisk dekking en deze aanvullen met de Buiten de Deur dekking.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, keukengerei, kleding, gordijnen, boeken en dergelijke. Sieraden en (audio-)apparatuur zijn ook verzekerd, maar hiervoor gelden beperkingen.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op uw polis staat vermeld. In beginsel vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij oudere spullen of bij bepaalde spullen zoals (para)medisch of veterinair instrumentarium vergoeden wij de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem daarvoor eerst contact met ons op. De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000 verzekerd bij diefstal. Als de waarde van uw sieraden hoger is kunt u dit meeverzekeren.

Extra informatie

Als de waarde van uw sieraden meer bedraagt dan € 12.500,- dan moet u de sieraden opbergen in een goed verankerde en brandwerende kluis.

Keuze: (Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is standaard verzekerd tot € 12.000,-. Als de waarde van uw (audio-) apparatuur hoger is kunt u dit meeverzekeren.

Keuze: spullen buiten huis

Voor schade aan spullen die bij uw inboedel horen maar niet in uw woning zijn, bieden wij een beperkte dekking.

Extra informatie

Hebt u voor de Buiten de Deur dekking gekozen? Dan vergoeden wij onvoorziene schade aan en diefstal van uw spullen. Voor een volledige uitleg: check de verzekeringsvoorwaarden.

Garantie onderverzekering

Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van uw inboedel.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan spullen door bijvoorbeeld vallen en stoten is niet gedekt. U kunt hiervoor de Allrisk dekking sluiten. Spullen die u buiten uw woning meeneemt zijn in een aantal gevallen niet verzekerd. Bijvoorbeeld diefstal van een horloge uit een caravan.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten in uw woning is verzekerd als u de Allrisk dekking sluit. Buiten uw woning is deze schade beperkt verzekerd als u de Buiten de Deur dekking sluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden. Of neem contact met ons op.

Eigen risico

€ 100 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U  kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt na het eerste jaar uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.