Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Extra informatie

De meest voorkomende schade-oorzaken zijn gedekt onder de Standaard dekking. De dekking kan uitgebreid worden met de Allrisk dekking.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Extra informatie

Ook uw praktijkpand - als dit onderdeel is van het verzekerde pand- is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Extra informatie

U hebt 5 jaar onderverzekeringsgarantie als u de opstalwaardemeter hebt ingevuld.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neemt u over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Keuze: glas

Schade door glasbreuk (ramen, dakramen etc.) is niet standaard meeverzekerd. U kunt dit meeverzekeren.

Keuze: tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin vergoeden wij tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Wij vergoeden geen schade door storm, neerslag, hagel, omvallen van bomen, vandalisme en (poging tot) diefstal.

Keuze: verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand (langer dan 2 maanden) is ook verzekerd. Wij vergoeden onder andere schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm, aanrijding en het omvallen van kranen en heistellingen.

Extra informatie

Als u tijdens de verbouwing in uw huis blijft wonen, is er ook dekking voor inbraak en waterschade die niet is ontstaan door de verbouwing.

Hulpverlening door S.O.S. International

Wij vergoeden tot maximaal € 250,- aan kosten voor het treffen van noodvoorzieningen. Neemt u wel altijd vooraf contact op met S.O.S. International.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door natuurrampen. Zoals een overstroming of een aardbeving. Of bij schade die ontstaat door achterstallig onderhoud en constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd.

Extra informatie

Vandalisme aan de binnenzijde van het gebouw is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld waterschade door neerslag dat door een openstaand raam is binnengekomen. Check uw verzekeringsvoorwaarden, of vraag het ons.

Eigen risico

€ 100,- per gebeurtenis. Voor schade door storm geldt een eigen risico van € 200,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt na het eerste jaar uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.