Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal van uw bagage of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens de reis. Onze hulpcentrale S.O.S International verzorgt de hulpverlening in het buitenland. S.O.S. International regelt zo nodig dat u vanuit het buitenland naar Nederland wordt teruggebracht (medische repatriëring).

Extra informatie

S.O.S International geeft ook advies bij problemen tijdens het verblijf in het buitenland.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met S.O.S. International.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

U kiest zelf tot welk bedrag u per persoon maximaal verzekerd wilt zijn. De totale maximale vergoeding per verzekerde per reis bedraagt € 2.000,-. Voor bagageschade geldt een eigen risico van € 50,-.

Extra informatie

Uw sportuitrusting is standaard meeverzekerd.

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd tijdens de beoefening van bijzondere (winter)sporten. Recreatief duiken, langlaufen, schaatsen en sleeën zijn standaard gedekt zonder dat deze rubriek verzekerd is.

Keuze: pech op reis

Bij pech met uw auto bent u verzekerd van hulp door S.O.S. International. We vergoeden vervangend vervoer tot maximaal € 2.500,-. Ook vergoeden we kosten van bewaken, slepen, bergen en stallen van uw auto.

Extra informatie

Indien nodig zorgen wij voor een vervangende bestuurder voor het terugrijden van uw auto naar uw woonplaats in Nederland.

Keuze: ongevallen

Als u tijdens de reis door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt, bent u verzekerd en vergoeden wij de schade.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U bent verzekerd als u uw reis moet annuleren door bijvoorbeeld overlijden van een niet-verzekerde reisgenoot of familielid in de 1ste of 2de graad, een goede vriend(in) of een familielid in de 3de graad die niet is meegereisd.

Extra informatie

U bent ook verzekerd als u uw reis moet annuleren door bijvoorbeeld ernstige ziekte van een familielid in de 1ste of 2de graad, van een niet-verzekerde reisgenoot of van degene waarvoor u de mantelzorg verleent.

Zakenreis

U bent ook verzekerd als u voor uw werk naar een congres of seminar naar het buitenland gaat.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Niet verzekerd is schade die ontstaat tijdens het beoefenen van activiteiten waarbij u een verbod of waarschuwing negeert of als deze activiteiten een te hoog risico met zich meebrengen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen S.O.S. International.

Eigen risico

Per verzekerde geldt een eigen risico van € 50,-per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.