Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze overlijdensrisicoverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
icon_arbeidsongeschikt

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt u extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Voorbeelden: wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum. Wij keren minder uit als u rookt en hebt verklaard niet te roken. Zie de polisvoorwaarden voor andere situaties..
icon_let-op

Let op

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij een financieel adviseur.
icon_speciaal

Extra: digitaal

Voor de acceptatie van uw aanvraag ontvangt u een digitale gezondheidsverklaring. De polis ontvangt u per e-mail.
icon_medisch

Gezondheid

U moet een digitale gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag boven € 750.000,- wordt u altijd medisch gekeurd.
icon_looptijd

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is een volledige voorlopige dekking mogelijk. Standaard geldt een voorlopige dekking bij ongevallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Als de verzekering niet bij uw hypotheek hoort, dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.

Extra informatie

Extra informatie leest u op de website scildon.nl, in de productbrochure en in de voorwaarden Scildon Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering.