Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Is de verzekering verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de geldverstrekker.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt u extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Digitaal

Voor de acceptatie van uw aanvraag ontvangt u een digitale gezondheidsverklaring. De polis ontvangt u per e-mail.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Voorbeelden: wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum. Wij keren minder uit als u rookt en hebt verklaard niet te roken. Zie de polisvoorwaarden voor andere situaties.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij een financieel adviseur.

Als u de verzekering voortijdig stopt, krijgt u geen uitkering

Als u de verzekering voortijdig stopt, krijgt u geen geld terug. De verzekering heeft geen afkoopwaarde.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Met uitzondering van oorlogsgebieden. Zie hiervoor de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Boven een bepaald verzekerd kapitaal is altijd een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden en/of de pandhouder een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is een volledige voorlopige dekking mogelijk. Standaard geldt een voorlopige dekking bij ongevallen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering altijd wijzigen of stoppen. Een bericht hierover ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail. Als uw verzekering is verpand, dan moet de pandhouder akkoord zijn dat u het contract opzegt.

Extra informatie

Extra informatie leest u op de website www.scildon.nl, in de productbrochure en in de voorwaarden Scildon Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering.