Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert periodiek een bedrag uit als u overlijdt. We betalen dit bedrag aan de nabestaanden die je hebt opgegeven.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op bais van het doel van de verzekering. We keren dit bedrag naar keuze per maand, kwartaal, half jaar of jaar uit tot de afgesproken einddatum.

Extra informatie

Overlijden uw nabestaanden voor deze einddatum? Dan gaat een netto periodieke uitkering over op zijn of haar nabestaanden. Bij een bruto periodieke uitkering (lijfrente) stopt de uitkering.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt u extra verzekeren zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Uitkering in twee varianten

U kunt kiezen uit twee varianten. Een netto periodieke uitkering, of een bruto periodieke uitkering. Hiervoor gelden verschillende belastingregels.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Voorbeelden: wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum. Wij keren minder uit als u rookt en hebt verklaard niet te roken. Zie de polisvoorwaarden voor andere situaties.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over het bedrag dat we uitkeren. Of over de waarde van de verzekering. Houd daar rekening mee.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Met uitzondering van oorlogsgebieden. Zie hiervoor de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Boven een bepaald verzekerd kapitaal is altijd een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Overlijd u en keert de verzekering een bedrag uit aan uw nabestaanden? Dan hoeven zij geen premie meer te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering loopt af op de afgesproken einddatum.

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is een voorlopige dekking mogelijk.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als er nog geen bedrag is uitgekeerd. Een bericht hierover ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail. Hebben wij al wel een bedrag uitgekeerd? Dan loopt deze uitkering door volgens de afspraken die u met ons hebt gemaakt.

Extra informatie

Extra informatie leest u op de website www.scildon.nl, in de productbrochure en in de Algemene Voorwaarden Scildon.