Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maak je één keer een som geld over naar de verzekeraar (koopsom). Zolang je leeft, keert de verzekering periodiek een bedrag uit. Je kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. Je kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als je overlijdt.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om je inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat je inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering.

Wat is verzekerd?

Je kunt de verzekering voor jezelf en anderen afsluiten, bijvoorbeeld je partner of kinderen. Je kunt de verzekering alleen (op 1 leven) of samen (op 2 levens) afsluiten.

Fiscale regels

De koopsom van een lijfrente komt meestal uit een expirerende polis. Voor de lijfrente gelden fiscale regels. Deze regels zijn afhankelijk van wanneer uw expirerende polis destijds is ingegaan.

Wat is niet verzekerd?

  • De hoogte van de uitkering is de gehele looptijd gelijk. Inflatie is niet verzekerd. 

Waar moet ik op letten?

Overlijd je (kort) na het afsluiten van de verzekering? Dan stoppen de uitkeringen en vervalt het geld dat je ooit overmaakte (koopsom). Dit kun je voorkomen door een overgang (indien van toepassing) op je partner mee te verzekeren of door elders een contraverzekering af te sluiten. Laat je hierover adviseren..

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of je in leven bent. Je nabestaanden moeten je overlijden zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kies je voor een levenslange verzekering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kies je voor een tijdelijke verzekering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Je kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die je met ons hebt gemaakt.