Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Huurverzekering kun je de huur blijven betalen als je partner overlijdt. De verzekering keert bij overlijden een maandelijks bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de achterblijvende partner (en/of kinderen). Je verzekert het leven van jezelf en/of je partner.

Extra informatie

Je kiest zelf de hoogte van de maandelijkse uitkering en voor hoe lang. Op basis van de maandelijkse huur bepaal je de hoogte van de maandelijke uitkering. En je kijkt hoe lang de uitkering nodig is, bijvoorbeeld 2, 5 of 10 jaar. Daarmee geef je de achterblijvende partner (en/of kinderen) de ruimte en de tijd om te wennen aan de nieuwe financiele situatie en eventueel een andere huurwoning te vinden.

Wat is verzekerd?

Op basis van de hoogte van de maandelijkse huur, kies je zelf de hoogte van de maandelijkse uitkering. En hoe lang de uitkering nodig is, bijvoorbeeld 2, 5 of 10 jaar.

Digitaal

Voor de acceptatie van je aanvraag ontvang je een digitale gezondheidsverklaring. De polis ontvang je per post. Wijzigingen kun je via het portaal MijnScildon aan ons doorgeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet (of minder) verzekerd bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Voorbeelden: wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum. Wij keren minder uit als je rookt en hebt verklaard niet te roken. Zie de polisvoorwaarden voor andere situaties.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je niet extra verzekeren om geen of minder premie te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt gewoon door.

Waar moet ik op letten?

De uitkeringen uit de Huurverzekering kunnen gevolgen hebben voor de belastingopgave voor box 3. Bespreek dit met je financieel adviseur. Scildon stuurt de achterblijvende partner (begunstigde) bij een uitkering jaarlijks een overzicht voor de belastingopgave. 

Als je de verzekering voortijdig stopt, krijg je geen uitkering

Als je de verzekering voortijdig stopt, krijg je geen geld terug. De verzekering heeft geen afkoopwaarde.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Met uitzondering van oorlogsgebieden. Zie hiervoor de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten, stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen de nabestaanden een maandelijke uitkering). Of op de einddatum (dan krijgen de nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is er een voorlopige dekking bij ongevallen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering altijd wijzigen of stoppen. Een bericht hierover ontvangen wij graag via MijnScildon.nl.

Extra informatie

Extra informatie lees je op de website www.scildon.nl, in de productbrochure en in de voorwaarden Scildon Huurverzekering.