Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. De Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering is bedoeld voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Is de verzekering verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de geldverstrekker.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Wanneer keren wij uit?

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra: digitaal

Voor de acceptatie van uw aanvraag geeft u vooraf akkoord op de acceptatiecriteria. Deze vindt u op www.scildon.nl. Voldoet u aan de acceptatiecriteria dan kunt u het product aanvragen. De polis ontvangt u direct na aanvragen per e-mail.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd als u informatie over uw gezondheid verzwijgt of bij fraude.

Extra informatie

Voorbeelden: wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum. Wij keren minder uit als u rookt en hebt verklaard niet te roken. Zie de polisvoorwaarden voor andere situaties.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt u niet extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij een financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Met uitzondering van oorlogsgebieden. Zie hiervoor de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet vooraf akkoord geven op de acceptatiecriteria, waarna u direct bent geaccepteerd. Kunt u geen akkoord geven op de gestelde acceptatiecriteria, dan komt u niet in aanmerking voor deze verzekering. In dat geval biedt Scildon met de Lifestyle ORV een aantrekkelijk alternatief.

Extra informatie

Scildon kan een controle uitvoeren door o.a. een medische keuring, het opvragen van de oude polis bij oversluiten en informatie uit het Kadaster. Als uit de controle blijkt dat op de datum van verzenden van deze verklaring uw situatie anders was dan u heeft aangegeven, dan kan Scildon de overeenkomst opzeggen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt uw premie per maand via automatische incasso betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De looptijd van de verzekering is in principe gelijk aan de looptijd van uw hypotheek. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden of de pandhouder een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum geldt standaard een voorlopige dekking bij ongevallen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering altijd wijzigen of stoppen. Een bericht hierover ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering. Als uw verzekering is verpand, dan moet de pandhouder akkoord zijn dat u het contract opzegt.

Extra informatie

Extra informatie leest u op de website www.scildon.nl en in de voorwaarden Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering.