Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Extra informatie

Je kunt ervoor kiezen om schade aan jouw motor niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).

Hulpverlening na een ongeval

Kun je na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan heb je recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Op jouw groene kaart staat in welke landen je hulp buiten Nederland krijgt.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van jouw motor, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg en opsturen van onderdelen. 

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss (vanaf WA + Beperkt Casco) wordt bij een nieuwe motor (tot 36 maanden, nieuwwaarde tot € 30.000 en eerste eigenaar) de waarde in het 1e jaar vastgesteld volgens de gunstige nieuwwaarde. In het 2e en 3e jaar wordt er rekening gehouden met de afschrijving. Bij een tweedehands motor geldt de aanschafwaarde of dagwaarde. 

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat je voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd vanaf WA + Beperkt Casco.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd vanaf WA + Beperkt Casco. En diefstal uit het bagagevak van je motor ook. 

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd indien je kiest voor een volledige cascodekking. Ook als de schade je eigen schuld is. 

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je motor. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je motor.

Keuze: Motorkleding, -schoenen en -helm

Bij een beperkt cascodekking wordt maximaal € 500,- vergoed. Bij een volledige cascodekking is dat maximaal € 1.000,-

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 150 per claim bij schade aan je motor. Bij hulpverlening is er geen eigen risico.

Diefstal accessoires

Indien de accessoire ouder dan 12 maanden is óf jonger dan 12 maanden maar er kan geen orginele aankoopnota worden overlegd, dan wordt de schade op basis van de dagwaarde vergoed.

BTW en/of BPM

Als de motor exclusie BTW en/of BPM is verzekerd dan wordt de schade altijd exclusief BTW en/of exclusief BPM uitgekeerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jij jouw polis stopt. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar elke dag stoppen. Ook wij kunnen jouw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als jij de premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail, er geldt dan een opzegtermijn van één maand.