Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motorrijtuig. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motorrijtuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motorrijtuig schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je motorrijtuig na een aanrijding beschadigd? Of is de bestuurder daardoor gewond geraakt en kun je niet verder rijden? Dan worden de kosten van hulpverlening via de Alarmcentrale vergoed.

Extra informatie

Denk hierbij aan bergings-, sleep- of vervoerskosten van het motorrijtuig of bagage. Of taxikosten om de bestuurder of passagiers thuis te brengen. In het buitenland ben je verzekerd in de landen die op je groene kaart vermeld staan.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss (vanaf WA + Beperkt Casco) wordt bij een nieuw motorrijtuig (tot 36 maanden, nieuwwaarde tot € 60.000 en eerste eigenaar) de waarde in het 1e jaar vastgesteld volgens de gunstige nieuwwaarde. In het 2e en 3e jaar wordt er rekening gehouden met de afschrijving. Bij een tweedehands motorrijtuig geldt de aanschaf- of dagwaarde. 

Extra informatie

Word je motorrijtuig gestolen? Dan wordt de schade alleen vergoed als je motorrijtuig voldoende beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Indien de schade volledig wordt hersteld door een met ons samenwerkend schadeherstelbedrijf dan geldt er geen eigen risico. (Zie ook onderwerp Eigen risico)

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of fysieke aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitreparatie of -vervanging wordt vergoed. Wel kan er een eigen risico gelden (zie ook onderwerp Eigen risico). Door het herstel uit te laten voeren door een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf kan je het eigen risico gedeeltelijk beperken.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit het motorrijtuig (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je motorrijtuig.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Welke schade is ook verzekerd?

Gebruik je tijdelijk een vervangend motorrijtuig? Veroorzaakt lading die jij vervoert schade? Ontstaat er schade omdat je iemand anders kosteloos sleept of omdat je gewonden vervoert? De WA verzekering geldt ook voor dergelijke schadegebeurtenissen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Schade aan de eigen auto, door jouzelf veroorzaakt, is niet verzekerd.

Schade door een plotseling van buiten komend onheil

Is niet verzekerd. Je kunt je hiervoor optioneel bijverzekeren met een Volledig Casco (All risk) dekking.

Extra informatie

Denk hierbij aan botsen, omslaan, slippen, van de weg raken of in het water belanden, kwaadwillige beschadiging/vandalisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA + Beperkt Casco? Sluit dan een Volledig Cascodekking af. Ook kun je aanvullend een rechtsbijstandverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Eigen risico

Er is geen eigen risico behalve als je kiest voor een schadeherstelbedrijf die niet bij ons is aangesloten. Dan geldt er een eigen risico € 250 per claim bij schade aan je eigen auto en € 75 bij het vervangen van een ruit. Bij ruitreparatie met een harsinjectie geldt geen eigen risico. Bij totaal verlies van het motorrijtuig geldt een eigen risico van € 150.

Extra informatie

Je kunt ook kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. Raadpleeg de polisvoorwaarden of je financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jij jouw polis stopt. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar elke dag stoppen. Ook wij kunnen jouw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als jij de premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail, er geldt dan een opzegtermijn van één maand.