Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door gebeurtenissen die in de polisvoorwaarden staan omschreven zoals brand, neerslag, storm, lekkage of inbraak.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis, alle bijbehorende gebouwen zoals een schuur of garage maar ook alles wat bij je woning hoort zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning en kun je zelf vaststellen met behulp van een tool of een taxatie.

Extra informatie

Indien het verzekerd bedrag is vastgesteld met behulp van een tool of taxatie dan heb je automatisch een garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan je tuin is verzekerd bij brand of als iemand tegen je woning is aangereden of aangevaren.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is je woning beperkt verzekerd. Ook zijn de bouwmaterialen beperkt meeverzekerd. Staat je woning leeg? Dan moet je dit aan ons melden. Wij bepalen dan of de verzekering wordt voortgezet. Check de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade als gevolg van diefstal aan de bouwmaterialen worden alleen vergoed indien de materialen aanwezig waren in een afgesloten woonhuis en er sporen van braak zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Vandalisme

Herstelkosten van schade aan je tuin veroorzaakt door vandalisme is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt een minimaal eigen risico van € 50,-. Op sommige gebeurtenissen is een eigen risico van € 150 van toepassing per gebeurtenis. Check je polisvoorwaarden of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Bij storm geldt een eigen risico van 2‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225 en maximum van € 450, uitgezonderd schade aan ruiten of schade uitsluitend door binnendringen van neerslag. Dit eigen risico is af te kopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jij jouw polis stopt. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar elke dag stoppen. Ook wij kunnen jouw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als jij de premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail, er geldt dan een opzegtermijn van één maand.