Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je bent maximaal verzekerd voor een bedrag van € 1.250.000.

Wat is verzekerd?

Met de SNS Aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen de financiële risico's van jouw aansprakelijkheid voor schade die je aan anderen toebrengt.

Extra informatie

De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is verzekerd. Gehuurde spullen zijn niet verzekerd.

Rechtsbijstand

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door bijvoorbeeld opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of spullen van je gezinsleden.

Schade door auto

Schade met of door je auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de WA-verzekering van de auto, motor of brommer.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd. Je bent hiervoor namelijk over het algemeen niet wettelijk aansprakelijk.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of aan de spullen van een gezinslid? Dan ben je hiervoor niet verzekerd.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt over de hele wereld. Je moet wel zelf in Nederland wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We verwachten van jou dat als er iets verandert aan je gezinssamenstelling je dit direct aan ons doorgeeft, dat je met ons meewerkt als wij vragen hebben of aanwijzingen geven en bij schade niet toegeeft of verklaart dat je aansprakelijk bent. En geen handelingen doet waaruit kan blijken dat je aansprakelijk bent.

Extra informatie

Van ons mag je verwachten dat wij je met respect behandelen, dat wij betalen voor schade die verzekerd is en dat wij je zo snel mogelijk helpen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.